Wolontariat OPS Rembertów

Pomocna dłoń, wsparcie seniora.
Autor: Sz. Łaszewski

Jeśli myślisz o tym, aby wspierać innych, zgłoś się do naszego Klubu Wolontariusza i zostań wolontariuszem!

Co to jest Klub Wolontariusza?

Jest to miejsce pośrednictwa pracy wolontariackiej. Jego zadaniem jest tworzenie bazy danych osób chętnych do udzielania pomocy osobom potrzebującym, przede wszystkim wspieranie osób korzystających z pomocy materialnej Ośrodka, ale również odpowiadanie na zapotrzebowanie środowiska lokalnego.

Główne cele Klubu Wolontariusza:

  1. promocja idei wolontariatu,
  2. zwiększenie aktywności prospołecznej członków społeczności lokalnej oraz
  3. poszerzenie oferty pomocyj o działania wolontariuszy,

świadczone na rzecz mieszkańców dzielnicy, w tym:

  • osób niepełnosprawnych i starszych,
  • rodzin dysfunkcyjnych (szczególnie dzieci i młodzieży).

Kto i jak może dołączyć do Klubu?

Jeśli tylko masz chęć niesienia pomocy, dysponujesz wolnym czasem, jesteś uczniem czy studentem albo osobą w wieku produkcyjnym lub poprodukcyjnym, skontaktuj się z:

Katarzyna Seręga, telefon 781 163 076 lub 22 277 34 33
Grzegorz Zubik, telefon 695 554 461 lub 22 277 34 37

Zapraszamy właśnie Ciebie!!!

 

Dowiedz się więcej o wolontariacie w Warszawie 

Załączniki: