Pracuj z nami OPS Rembertów

Zdjęcie uśmiechniętych pracowników w biurze, którzy trzymają uniesione kciuki do góry.

Dołącz do naszego zespołu i wspieraj razem z nami osoby potrzebujące. Twoja praca może zmieniać życie wielu osób i da ci satysfakcję z niesienia pomocy lokalnej społeczności.

Aktualne oferty pracy 

Jeśli szukasz pracy i chcesz dołączyć do naszego zespołu to zajrzyj na stronę opsrembertow.bip.um.warszawa.pl gdzie znajdziesz oferty pracy. 

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub o coś dopytać to zapraszamy do kontaktu:

Stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Zakres podstawowych zadań:

 • sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego całkowicie lub częściowo, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.
 • Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • niepozbawiona praw publicznych,
 • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

 • która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
 • wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 • wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

Adres

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 • ul. Plutonowych 10, 04- 404 Warszawa,
 • codziennie w godz. 8.00-16.00, telefon 22 277 34 20

 

Dowiedz się więcej o warszawskich ofertach pracy