Pomoc dla rodzin OPS Rembertów

Plac zabaw na bulwarach nad Wisłą, figury ryb na plaży, na pierwszym planie dzieci bawiące się pod okiem rodziców, w tle Wisła, dzień, lato.
Autor: Urząd m.st. Warszawy

W pracy z rodziną asystent rodziny ma za zadanie świadczenie wyłącznie pozafinansowych form pomocy. Jego głównym celem we współpracy z pracownikiem socjalnym i innymi specjalistami jest osiągnięcie przez rodzinę takiej sytuacji życiowej, która pozwoli jej na samodzielne funkcjonowanie i wychowanie dzieci.

Asystent rodziny pomoże:

 • w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych:
  • rozpoznanie i określenie podstawowych problemów mieszkaniowych, materialnych, prawnych i innych,
  • rozpoznanie sytuacji zdrowotnej (diagnozy medyczne, bilanse zdrowia i szczepienia),
  • w wyrobieniu dokumentów, pisaniu pism urzędowych, wypełnianiu obowiązków na rzecz domu i rodziny.
 • w rozwiązywaniu problemów psychologicznych:
  • wspomaganie w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych
  • kierowanie do różnych specjalistów zajmujących się terapią,
  • rozwijanie umiejętności  podejmowania decyzji,
  • wspieranie przy planowaniu i realizacji celów,
  • wspieranie przy rozwiązywaniu problemów rodzinnych, małżeńskich czy wychowawczych,
  • wspieranie rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem społecznym. Asystent nie prowadzi terapii ani mediacji, jedynie motywuje członków rodziny do podjęcia terapii, do udziału w zajęciach o charakterze psychoedukacyjnym i pomaga w uzyskaniu tego rodzaju pomocy. 
 • w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązywaniu problemów z dziećmi:
  • edukacja i wspomaganie rodziców w poszerzaniu umiejętności związanych z opieką i wychowaniem dziecka,
  • kontaktowanie się instytucjami, np. szkołą, przedszkolem, domem dziecka, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie,
  • wspomaganie w rozwijaniu zainteresowań małoletnich członków rodziny,
  • motywowanie do aktywnych form odpoczynku,
  • zachęcanie do korzystania z grupowych zajęć umiejętności wychowawczych.
 • w rozwijaniu umiejętności społecznych i udzieli wsparcia w aktywnościach społecznych rodzin:
  • pomoc w łagodzeniu konfliktów między klientem a najbliższym otoczeniem,
  • pomoc w utrzymaniu dobrych relacji interpersonalnych,
  • motywowanie i wspieranie członków rodziny do rozszerzenia kontaktów społecznych,
 • motywowaniu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
  • motywowanie do aktywności zawodowej i do kontynuacji nauki (przełamywanie kompleksów i uprzedzeń), 
  • zachęcanie do konsultacji z doradcą zawodowym,
 • w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej:
  • zachęcanie do szukania pracy, a także motywowanie w pierwszych miesiącach pracy,
  • wspomaganie w radzeniu sobie z problemami, rozwijaniu odporności na niepowodzenia oraz umiejętności uczenia się na próbach i błędach.

Asystent rodziny prowadzi dokumentację dotyczącą pracy z rodziną, która opiera się m.in. na ustaleniu planu pracy. Plan pracy ustala razem z rodziną. Jest on okresowo oceniany. Po zakończeniu pracy w danej rodzinie asystent monitoruje jej funkcjonowanie.

Jeśli masz trudności i potrzebujesz podpory w opisanych sprawach, skontaktuj się ze swoim pracownikiem socjalnym, który pomoże Ci znaleźć wsparcie asystenta rodziny.

Dowiedz się więcej o programie "Dobry rodzic - dobry start"

Dla kogo

Oferta programowa skierowana jest do rodziców z dziećmi z grupy do 3 lat, w tym również do rodzin przeżywających trudności wychowawcze lub rodzin, w których wystąpił problem krzywdzenia. 

Spotkania w “Maluszkowie”

Spotkania w „Maluszkowie” to przede wszystkim czas wspólnych zabaw rodzica z dzieckiem, dzięki któremu wzmocnieniu ulega istotna dla rozwoju malucha więź z dorosłym. Poprzez zajęcia w „Maluszkowie” rodzice uczą się, jak przyjemnie i pożytecznie można spędzać czas ze swoim maluchem oraz dowiadują się, jak odczytywać potrzeby dziecka i odpowiadać na nie.

Dzięki udziałowi w zajęciach rodzice miają możliwość poznania ciekawych sposobów spędzania czasu z dzieckiem, nauczyć się wykorzystywać do zabawy przedmioty codziennego użytku, takie jak np. plastikowe butelki, opakowania po jogurtach, nakrętki, patyczki, kamyki, groch, makaron itp. Zbudowanie dobrej relacji z dzieckiem odbywa się głównie poprzez zabawę. To dzięki niej dziecko zdobywa nowe doświadczenia, uczy się rozwiązywać problemy, testować rozmaite pomysły i rozwijać wyobraźnię.

Korzyści 

Zabawa z rodzicem poszerza słownictwo dziecka, dzięki czemu uczy się ono komunikować swoje myśli, uczucia i potrzeby. Poprzez zabawę dzieci uczą się współpracy, dzielenia się z innymi, przestrzegania zasad. Wspólny czas z maluchem jest także okazją do poznawania kształtów, kolorów, ćwiczenia koordynacji i sprawności manualnej.

Poza tym zabawa to przede wszystkim możliwość zbudowania bliskiej relacji dziecka z rodzicem. Poprzez wspólnie spędzony czas, dotyk, okazanie zainteresowania kształtuje się u dziecka wzór pozytywnej relacji z opiekunem. Wytworzona wówczas więź wpływa na zachowanie dziecka w późniejszym dorosłym życiu, bo dzięki niej dostaje ono informacje o tym, jak nawiązywać relacje z innymi ludźmi czy jak dbać o swoje potrzeby. Dobra, bliska relacja z rodzicem wpływa na budowanie poczucia własnej wartości dziecka i pozytywnego obrazu siebie.

O programie „Dobry Rodzic – Dobry Start”

Realizacja programu „Dobry Rodzic – Dobry Start” na terenie Dzielnicy Rembertów została wskazana jako przykład współpracy interdyscyplinarnej w ochronie dziecka w ramach Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci w Warszawie podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, która odbyła się 8 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Kontakt:
Magdalena Pietrasik, telefon: 22 277 34 32 lub 723 245 513
Weronika Kruszyńska, telefon: 22 277 34 39 lub 793 338 647