Podstawy funkcjonowania ośrodka OPS Rembertów

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Plutonowych 10.

Notatka z historii

Ośrodek został powołany z dniem 1 stycznia 1995 roku Uchwałą Nr 38/V/94 Rady Gminy Warszawa – Rembertów z 5 października 1994 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na mocy Uchwały Nr 157/XII/95 Rady Gminy Warszawa – Rembertów z 30 sierpnia 1995 roku zmieniono nazwę jednostki na Centrum Pomocy Społecznej Gminy Warszawa – Rembertów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy, jednostki organizacyjne gmin warszawskich stały się jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy. Uchwałą Nr VII/96/2003 Rady m.st. Warszawy z 27 lutego 2003 roku ujednolicono nazwy ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz nadano im statuty. Na mocy ww. uchwały Centrum Pomocy Społecznej Gminy Warszawa – Rembertów nadano nazwę Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy działa w oparciu o Statut Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiący Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z 17 kwietnia 2008 roku (ze zmianami) w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy.

Ośrodek realizuje zadania określone w szczególności w następujących aktach prawnych: