Kryzys bezdomności OPS Rembertów

Starszy, bezdomny mężczyzna siedzący pod budynkiem na chodniku.

Jeśli znalazłeś się w kryzysie bezdomności i przebywasz na terenie dzielnicy Rembertów, skontaktuj się z nami.

Pomagamy w:

Kontakt: 

Urszula Wójcik, telefon 725 251 118 lub 22 277 34 31
Monika Patoka-Zawadzka, telefon 723 249 256 lub 22 277 34 38

Kim jest osoba bezdomna według prawa 

Osobą bezdomną jest osoba niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.  

Dowiedz się więcej o wsparciu osób w kryzysie bezdomności w Warszawie