Wyniki wyszukiwania w serwisie Rembertów

 • Artykuł

  Komisja Rewizyjna Komisja Bezpieczeństwa Komisja Infrastruktury Technicznej i Budżetu Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Komisja Samorządowa

 • Artykuł

  Informacje o pracach komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Poniżej publikujemy terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowy prowadzonych przez m.st. Warszawę. Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. W lipcu i sierpniu 2022 r. przedszkola i oddziały...

 • Artykuł

  XV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 4 grudnia 2019 roku o godzinie 16.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

 • Artykuł

  Rok 2014: - grudzień Rok 2015: - styczeń - luty - marzec - kwiecień - maj - czerwiec - lipiec - sierpień - wrzesień - październik - listopad - grudzień Rok 2016: - styczeń - luty - marzec - kwiecień - maj - czerwiec - lipiec - sierpień - wrzesień - październik - listopad - grudzień Rok 2017: - styczeń - luty - marzec - kwiecień - maj - czerwiec - lipiec - sierpień - wrzesień - październik - listopad - grudzień Rok 2018 - styczeń - luty - marzec - kwiecień...