Wyniki wyszukiwania w serwisie Rembertów

 • Artykuł

  Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów a) Referat Drogowy b) Referat Inwestycji i Remontów 04-401 Warszawa al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 304, 317, 318 tel. 22 44 33 902, 22 44 33 901, 22 44 33 903, 22 44 33 904, 22 44 33 905, 22 44 33 906 fax 22 515 16 31 Naczelnik: Anna Kurczyńska - Strawa tel. 22 44 33 900 e-mail: a.kurczynska@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów a) Referat Obsługi Bezpośredniej b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii 04-401 Warszawa al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 001 22 44 33 889 - informacja, punkt podawczy,22 44 33 879 - kancelaria,22 44 33 830 - informacja podatkowa,22 44 33 886 - sprawy lokalowe, oświata,22 44 33 885 - ochrona środowiska, kultura, 22 44 33 887 - działalność gospodarcza,22 44 33 884 - architektura, urbanistyka,22 44 33 883 - geodezja,...

 • Artykuł

  Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów 04-401 Warszawa al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 301, 302 tel. 22 44 33 912, 22 44 33 812, 22 44 33 897 fax 22 44 33 784 Naczelnik: Sylwia Firląg-Dutkiewicz tel. 22 44 33 811 e-mail: sfirlag@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy Rembertówa) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleńpok. 517, 518, tel. 22 44 33 842, 22 44 33 841b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacjipok. 610, tel. 22 44 33 869, 22 44 33 91604-401 Warszawaal. gen. A. Chruściela "Montera" 28 Naczelnik: Bożena MazurkiewiczDzielnicowy Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Społecznymitel. 22 44 33 868e-mail: b.mazurkiewicz@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Rembertów04-401 Warszawaal. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 507tel. 22 44 33 819 fax 22 515 15 15e-mail: rembertow.dbbizk@um.warszawa.plKierownik Zespołu: Tomasz Andrzejewskitel. 22 44 33 819e-mail: tandrzejewski@um.warszawa.pl