Wyniki wyszukiwania w serwisie Rembertów

 • Wydarzenie

  Posiedzenie Rady Osiedla Posick odbędzie się w dniu 22 marca 2023 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Rembertów. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przedstawienie porządku obrad. Omówienie stopnia realizacji najważniejszych zadań związanych z Osiedlem i terenem przyległym. Przedstawienie informacji dot. nastrojów społecznych na Osiedlu. Przygotowanie zebrania z Mieszkańcami Osiedla Pocisk. Sprawy organizacyjne. Zakończenie posiedzenia.

 • Wydarzenie

  Posiedzenie Komisji BEzpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 16 marca 2023 roku o godz.16.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 • Wydarzenie

  LVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 14 marca 2023 r. o godz. 17.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 • Wydarzenie

  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 13 marca 2023 roku o godz.17.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 • Wydarzenie

  Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 13 marca 2023 roku o godz.17.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.