Wyniki wyszukiwania w serwisie Rembertów

 • Wydarzenie

  Posiedzenie Rady Osiedla Kawęczyn – Wygoda w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godzinie 18.00 w Domu Kultury “Wygoda” przy ul. Koniecpolskiej 14. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Uchwała w sprawie interpelacji dotycząca renowacji kapliczek i krzyży o znaczeniu religijnym na terenie Osiedla Kawęczyn – Wygoda. Uchwała w sprawie zmiany układu komunikacji miejskiej na terenie Osiedla...

 • Wydarzenie

  Posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów

 • Wydarzenie

  Miejsca i terminy: Impreza finałowa: 23 września 2023 r. godz. 9.00-16.00 Ośrodek Hutnik - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa, strzelanie z broni pneumatycznej, strzelanie z łuku, ergometry wioślarskie, pchnięcie kulą, skok w dal, tenis ziemny - finał Pozostałe rozgrywki: 22 września 2023 r. godz. 10.00-12.00 Górka Szczęśliwicka - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa, zjazd na nartach 22 września 2023 r....

 • Wydarzenie

  LXII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 21 sierpnia 2023 r. o godzinie 17.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 • Wydarzenie

  Posiedzenie Komisji Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Budżetu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 21 sierpnia 2023 roku o godz. 16.15