Wyniki wyszukiwania w serwisie Rembertów

Wyświetlam wyniki dla tagu: rada miasta
  • Artykuł

    Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego 7 kwietnia 2024 roku – na ten dzień Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady...