Wyniki wyszukiwania w serwisie Rembertów

Wyświetlam wyniki dla tagu: edukacja
 • Artykuł

  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół nr 74 w dzielnicy Rembertów ogłasza rekrutację dla kandydatów do I klasy. Termin składania wniosków: od 27 lutego do 28 kwietnia 2023 r. Zapraszamy do składania w sekretariacie szkoły niżej wymienionych dokumentów: wniosek z kartą informacyjną; ksero aktu urodzenia kandydata; opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (od lekarza...

 • Artykuł

  Dobre wieści dla uczniów Zespołu Szkół nr 74. Placówka zostanie rozbudowana. Pomogą środki z budżetu województwa mazowieckiego. W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” samorząd województwa na ten cel przeznaczył 3,6 mln zł.

 • Artykuł

  13 października odbyły się rembertowskie obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej zwanego popularnie Dniem Nauczyciela. Podczas uroczystości, która odbyła się w sali kolumnowej urzędu dzielnicy, zastępca burmistrza Aleksander Lesiński wręczył nagrody burmistrza wyróżniającym się nauczycielom i pedagogom z naszych szkół i przedszkoli.

 • Artykuł

  U progu nowego roku szkolnego rodzice mogą liczyć na wsparcie m.st. Warszawy w zapewnieniu potrzeb edukacyjnych swoich dzieci. Od 1 do 15 września można ubiegać się o stypendium szkolne, natomiast zasiłek szkolny przyznawany jest przez cały rok.

 • Artykuł

  Prestiżowe Certyfikaty Wars i Sawa przyznawane są szkołom, które wspierają uzdolnionych uczniów. Szkoła Podstawowa nr 254 otrzymała to zaszczytne wyróżnienie wraz z dwunastoma innymi placówkami. Ceremonia wręczenia certyfikatów odbyła się 23 września w Centrum Nauki "Kopernik".