Wyniki wyszukiwania w serwisie Rembertów

Wyświetlam wyniki dla tagu: edukacja
 • Artykuł

  W związku z realizacją wniosku „Rembertów dla czystego powietrza” Urząd Dzielnicy Rembertów zaplanował szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływu na zdrowie i środowisko. Nadrzędną ideą projektu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, powstających m.in. z powodu ogrzewania domów paliwem słabej jakości przy wykorzystaniu przestarzałych instalacji i pieców. Mieszkańcy dzielnicy mają bezpośredni...

 • Artykuł

  Akcja społeczno – edukacyjna Żonkile 2023

 • Artykuł

  Bezpłatna oferta zajęć dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Rembertów. Projekt ,,Przystań Rembertów” jest adresowany do dzieci w wieku 7-16 lat w ramach prowadzonej przez Fundację placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej.

 • Artykuł

  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół nr 74 w dzielnicy Rembertów ogłasza rekrutację dla kandydatów do I klasy. Termin składania wniosków: od 27 lutego do 28 kwietnia 2023 r. Zapraszamy do składania w sekretariacie szkoły niżej wymienionych dokumentów: wniosek z kartą informacyjną; ksero aktu urodzenia kandydata; opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (od lekarza...

 • Artykuł

  Miniony rok to w Warszawie przede wszystkim fala uchodźców z Ukrainy, która oznacza także wzrost ludności o setki tysięcy nowych mieszkańców. Dlatego tak ważna była edukacja i zabezpieczenie socjalne. Niewątpliwe sukcesy stolicy to otwarcie stacji metra na Bemowie i Targówku oraz dalsze inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną. A wszystko to w obliczu malejących wpływów do kasy miasta, kryzysu energetycznego i utrzymującej się inflacji.