Wyniki wyszukiwania w serwisie Rembertów

 • Artykuł

  Dom Kultury "Rembertów"Dyrektor Robert Jasińskie-mail: domkultury.rembertow@wp.plwww.dkrembertow.waw.plDom Kultury "Rembertów" prowadzi zajęcia w stałych kołach zainteresowań i kursy doskonalące różne umiejętności. Organizuje występy estradowe, koncerty, spektakle teatralne, pokazy i zawody modelarskie, zabawy i wieczorki taneczne, wieczory i konkursy poetyckie, spotkania z ciekawymi osobami życia publicznego, prelekcje i wykłady edukacyjne, prezentacje twórczości artystycznej mieszkańców...

 • Artykuł

  Dom Kultury "Wygoda" Dyrektor Agnieszka Niemyjska Dom Kultury "Wygoda" prowadzi szeroko rozwiniętą działalność na terenie osiedla, dzielnicy i poza nią. Podejmowane są działania edukacyjno-kulturalne, takie jak: przedstawienia edukacyjno-kulturalne, spektakle teatralne i artystyczne dla dzieci i młodzieży, koncerty pianistyczne i gitarowe, wieczory muzyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach, wystawy i wernisaże malarskie oraz fotograficzne, koncerty i spotkania...

 • Artykuł

  Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 51 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 55 ul. Gawędziarzy 8tel. 22 255 39 99,faks 22 255 39 97Dyrektor Anna Sajnogwww.rembertow.e-bp.ple-mail: biblioteka@bprembertow.waw.pl Biblioteka jest czynna dla Czytelników:poniedziałek - piątek 9.00 - 19.00 Biblioteka znajduje się w budynku u zbiegu ulic Konwisarskiej i Gawędziarzy. Łączna powierzchnia użytkowa to 1548 m2. Znajduje się tu duża sala komputerowa, foyer,...

 • Artykuł

  Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 61 Wypożyczalnia jest czynna:poniedziałek 8.00 - 19.00 wtorek 8.00 - 19.00 środa 12.00 - 19.00 czwartek 9.00 - 16.00 piątek 12.00 - 19.00 Biblioteka jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (parter, możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim, łazienka). Filia posiada około 12 tysięcy voluminów. Zainstalowany został najnowocześniejszy sprzęt komputerowy, istnieje możliwość kserowania oraz skanowania potrzebnych materiałów bibliotecznych. W...

 • Artykuł

  STRAŻ MIEJSKA VII Oddział Terenowy tel. 613 34 66 Do głównych zadań strażników z Oddziałów Terenowych należy: - czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców na swoim terenie, tj. wykrywanie, przeciwdziałanie oraz informowanie lokalnych społeczności o potencjalnych zagrożeniach - kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowego wykonywania obowiązków utrzymania porządku przez administratorów nieruchomości, dozorców i służby miejskie - zapobieganie dewastacji obiektów i urządzeń komunalnych oraz...

 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów informuje...

 • Zapraszamy na bezpłatne zajęcia: nordic walking tenis stołowy joga tai chi

 • Artykuł

  Przedstawiony projekt ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej, która ma najmniejsze szanse na korzystanie z profesjonalnie prowadzonych lekcji wychowania fizycznego w szkole...