Wyniki wyszukiwania w serwisie Rembertów

 • Zgodnie z Zarządzeniem nr 1129/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2020 r. publikujemy następujące zestawienia dotyczące spraw...

 • Artykuł

  Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy...

 • Artykuł

  Początek osady i późniejszego miasta Rembertowa nierozerwalnie wiąże się z wojskiem i otwarciem w roku 1867 na trasie Warszawa-Terespol-Moskwa magistrali kolejowej

 • Artykuł

  „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0 801 12 00 02, by skontaktować się...

 • Artykuł

  Program „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem programu jest także przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w szeroko...

 • Artykuł

  Konkursy ofert na 2024 rok Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024: Uchwała nr 218/933/2023 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st.Warszawy z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2024 roku pod nazwą...

 • Artykuł

  Sekcja ASJ AON powstała w styczniu 1995r w miejsce rozwiązanego WKS "Kadra" Rembertów. Obecnie działa jako Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa". Treningi odbywają się w ośrodku sportowym gościnnej Akademii Sztuki Wojennej...

 • Artykuł

  Skład Rady Osiedla Kawęczyn-Wygoda

 • Artykuł

  Skład Rady Osiedla Kawęczyn - Wygoda

 • Artykuł

  Jak pomóc dziecku w rozumieniu własnych emocjiKobieta i alkoholNowe uzależnienia XXI wiekuOd picia towarzyskiego do uzależnieniaPracoholizmProwadzenie pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnychPsycholog... Nie taki straszny, jak go...

 • Artykuł

  Skład Rady Osiedla Stary Rembertów - Kolonia

 • Artykuł

  Osiedle Kawęczyn-Wygoda w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zostało utworzone na podstawie uchwały nr 77/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 53/XVI/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku wprowadziła zmiany do Statutu Osiedla. RADA OSIEDLA - kadencja 08.03.2020 - 07.03.2024 Domańska Sylwia - przewodnicząca Rady Osiedla Skalik Tadeusz - zastępca przewodniczącej Rady Osiedla Barwiejuk Jerzy -...

 • Artykuł

  Skład Rady Osiedla Pocisk

 • Artykuł

  W dniu 3 grudnia 2018 r. delegatura BBiZK wzięła udział w trzeciej edycji akcji „Świeć blaskiem z odblaskiem”,” zainicjonowanej przez Straż Miejską m.st. Warszawy, wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w...

 • Artykuł

  Gazeta Rembertowska

 • Artykuł

  Co roku w Polsce kilka tysięcy osób umiera tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie byli w stanie podjąć czynności ratowniczych. Nie udzielenie pierwszej pomocy jest naruszeniem Kodeksu Karnego! Upewnij się, że wiesz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki tej wiedzy...

 • Artykuł

  Skład Rady Osiedla Pocisk

 • Artykuł

  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów, naczelnik: Beata Humięcka tel. 22 44 33 850, 22 44 33 853, 22 44 33 852, 22 44 33 851...

 • Artykuł

  W dniu 18 września br. w Szkole Podstawowej nr 254 znajdującej się przy ul. Niepołomickiej 26 odbyło się kolejne spotkanie z pierwszoklasistami z cyklu spotkań pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Pracownicy delegatury Biura Bezpieczeństwa i...

 • Artykuł

  Program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” skierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną oraz intelektualną...

 • Artykuł

  Osiedle Pocisk w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zostało utworzone na podstawie uchwały nr 76/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 52/XVI/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku wprowadziła zmiany do Statutu Osiedla. RADA OSIEDLA - kadencja 07.02.2020 - 06.02.2024 Kumięga Bożena - przewodnicząca Rady Osiedla Kubicki Jerzy - zastępca przewodniczącej Rady Osiedla Mingielewicz Urszula -...

 • Artykuł

  Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa ul. Młynarska 43/45 01-170 Warszawa tel.: 22 443 11 20, 22 443 11 21 fax: 22 443 11 22, 22 443 11 99 e-mail: Sekretariat.CB@um.warszawa.pl Dyrektor SCB – Michał Domaradzki Zastępy dyrektora – Jarosław Misztal, Marek Kujawa, Piotr Kowalik, Paweł Superczyński, Bogumiła Szymańska Miejskie Stanowisko Kierowania pełni całodobowe dyżury pod numerami telefonów: 19 656, 22 443 01 12, faks 22 443 03 18. Delegatura Stołecznego Centrum Bepieczeństwa w Dzielnicy...

 • Artykuł

  Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywa na władzy samorządowej oraz Policji. Ponadto doświadczenia wskazują, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Widoczna...

 • Artykuł

  VII Oddział Terenowy Straży Miejskiej ul. Kobielska 5 04-359 Warszawa tel. 22 741-32-10, fax 22 619-15-86 Strona internetowa Straży Miejskiej Do głównych zadań strażników z Oddziałów Terenowych należy: czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców na swoim terenie, tj. wykrywanie, przeciwdziałanie oraz informowanie lokalnych społeczności o potencjalnych zagrożeniach, kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowego wykonywania obowiązków utrzymania porządku przez administratorów nieruchomości,...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Skład Rady Osiedla Nowy Rembertów

 • Artykuł

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy mieści się przy ul. Plutonowych 10...

 • Artykuł

  Osiedle Stary Rembertów - Kolonia w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zostało utworzone na podstawie uchwały nr 75/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 51/XVI/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku wprowadziła zmiany do Statutu Osiedla. Skład Rady Osiedla - kadencja 29.02.2020 - 28.02.2024 Sosiński Andrzej - przewodniczący Rady Osiedla Kobiałka Krystyna - zastępca przewodniczącego Rady Osiedla ...

 • Artykuł

  Skład Rady Osiedla „Stary Rembertów”

 • Artykuł

  Osiedle Stary Rembertów w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zostało utworzone na podstawie uchwały nr 72/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 48/XVI/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku wprowadziła zmiany do Statutu Osiedla. W dniu 11 marca 2020 roku Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr 61/XVIII/2020 w sprawie likwidacji Osiedla „Stary Rembertów”, jednostki niższego rzędu w...

 • Artykuł

  M.st. Warszawa ogłasza konkurs plastyczny pn. „112 – ten numer ratuje życie”, skierowany do uczniów klas I-VI warszawskich szkół podstawowych. Jak co roku, 11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej...

 • Artykuł

  Rembertów to jedna z najbardziej zielonych i najbezpieczniejszych dzielnic miasta, to wyjątkowa część Warszawy ze względu na swoją historię, środowisko naturalne, a przede wszystkim ludzi – niezwykle przyjaznych, życzliwych i gościnnych. To właśnie mieszkańcy Rembertowa tworzą swoisty klimat i specyficzną atmosferę tego miejsca.

 • Artykuł

  Informacje nt. utowrzonych jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Uczniowski Klub Judo ASzWoj Warszawa Centralny Wojskowy Klub Sportowy LEGIA Warszawa - Sekcja Strzelecka Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Warszawa Uczniowski Klub Sportowy Grom 217 Rembertów Akademicki Związek Sportowy ASzWoj Akademia Piłkarska Młoda Gwardia - Rembertów Akademia Piłkarska EsKadra Sp. z o. o. Stowarzyszenie Rembertów Team Fundacja Kobiet "Dobrawa" Fundacja Wspierania Talentów Sportowych

 • Artykuł

  Lokalizacja: ul. Kadrowa 9 Informacje: https://lilo.edu.pl/wynajem_sal_dydaktycznych/

 • Artykuł

  Zapraszamy do korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Rembertów. Regulamin w załączniku do pobrania. Obiekt sportowo - rekreacyjny „Syrenka” Gimnazjum Nr 126 Zespół Szkół Nr 76 Zespół Szkół Nr 74 Szkoła Podstawowa Nr 217 LI Liceum Ogólnokształcące Przedszkole Nr 158 Akademicki Ośrodek Sportowy ASzWoj

 • Przetargi na sprzedaż nieruchomości Aktualnie na terenie dzielnicy nie są prowdzone postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy: http://eto.um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Uchwała nr X/198/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KarolówkiRozstrzygnięcie nadzorcze

 • Artykuł

  Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Rembertów zwraca się z apelem do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne...

 • Artykuł

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa zatwierdzony został Uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr Nr XIII/270/2019 30.05.2019 r. Dz. Urz. Woj. 2019 poz. 7919 z dnia 27 czerwca 2019 r.

 • Artykuł

  Zatwierdzony zatwierdzony uchwałą LV/1698/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14.10.2021 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2021 r. poz. 9263)

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 136/630/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku powołał członków Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Skład Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy: Czesław Ochenduszka – przewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów Danuta Zawadzka – wiceprzewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów Ireneusz Wrześniewski – przedstawiciel do Warszawskiej Rady Seniorów Barbara Burtniak – przedstawicielka Rady Dzielnicy w Radzie...

 • Artykuł

  terminy posiedzeń Rady Seniorów Dzielnicy

 • Artykuł

  Gazeta Rembertowska

 • Artykuł
 • Artykuł

  Uchwała Nr 149/XX/2000 Rady Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 457/XXXVII/98 Rady Gminy Warszawa-Rembetów z dnia 18 czerwca 1998 r. dotyczącej przyjęcia m.p.z.p. obszaru "Nowa Wygoda-Kawęczyn Południowy-Olszynka Grochowska"

 • Artykuł

  Gazeta Rembertowska

 • Artykuł

  Uchwała Nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m. st. Warszawy

 • Artykuł

  Gazeta Rembertowska

 • Artykuł

  Osiedle Polanka w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zostało utworzone na podstawie uchwały nr 74/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 50/XVI/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku wprowadziła zmiany do Statutu Osiedla. W dniu 11 stycznia 2018 roku Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr 127/XLIV/2018 w sprawie likwidacji Osiedla „Polanka”, jednostki niższego rzędu w Dzielnicy...