Wyniki wyszukiwania w serwisie Rembertów

 • Wydarzenie

  Festiwal Sztuki Dziecka - spektakl "Paweł i Gaweł cd." Teatr Scena 96

 • Wydarzenie

  LX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 1 czerwca 2023r. o godz. 14:00.

 • Wydarzenie

  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 29 maja 2023 roku o godz.19.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 • Wydarzenie

  Posiedzenie Komisji Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Budżetu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 29 maja 2023 roku o godz.18.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 • Wydarzenie

  Rada Osiedla"Kawęczyn-Wygoda" zawiadamia, że w niu 22 maja 2023 r. o godz. 18.00, odbędzie się posiedzenia Rady Osiedla w Domu Kultury "Wygoda" przy ul. Koniecpolskiej 14 w Warszawie. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Uchwała w sprawie zmiany układu komunikacji miejskiej na terenie Osiedla Kawęczyn-Wygoda. Wolne wnioski i sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia.