Wyniki wyszukiwania w serwisie Rembertów

 • Artykuł

  XXIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 19 czerwca 2012 roku o godz. 15.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

 • Artykuł

  Informacja o klubach radnych

 • Artykuł

  informacja o oświadczeniach majątkowych radnych dzielnicy Rembertów

 • Artykuł

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy Tłumaczenie na polski język migowy dostępne online. Urząd Dzielnicy Rembertów Warszawa ma osiemnaście dzielnic. Każda dzielnica ma swój urząd. Urząd Dzielnicy Rembertów jest częścią Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Urzędem Dzielnicy kieruje burmistrz oraz jego współpracownicy. Urząd Dzielnicy jest podzielony na części. Te części to wydziały. Każdy wydział zajmuje się innymi sprawami. Czym zajmuje się Urząd Dzielnicy Rembertów zajmuje...