Wyniki wyszukiwania w serwisie Rembertów

 • Artykuł

  Jak pomóc dziecku w rozumieniu własnych emocjiKobieta i alkoholNowe uzależnienia XXI wiekuOd picia towarzyskiego do uzależnieniaPracoholizmProwadzenie pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnychPsycholog... Nie taki straszny, jak go...

 • Artykuł

  Skład Rady Osiedla Stary Rembertów - Kolonia

 • Artykuł

  Osiedle Kawęczyn-Wygoda w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zostało utworzone na podstawie uchwały nr 77/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 53/XVI/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku wprowadziła zmiany do Statutu Osiedla. RADA OSIEDLA - kadencja 08.03.2020 - 07.03.2024 Domańska Sylwia - przewodnicząca Rady Osiedla Skalik Tadeusz - zastępca przewodniczącej Rady Osiedla Barwiejuk Jerzy -...

 • Artykuł

  Skład Rady Osiedla Pocisk

 • Artykuł

  W dniu 3 grudnia 2018 r. delegatura BBiZK wzięła udział w trzeciej edycji akcji „Świeć blaskiem z odblaskiem”,” zainicjonowanej przez Straż Miejską m.st. Warszawy, wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w...

 • Artykuł

  Gazeta Rembertowska

 • Artykuł

  Co roku w Polsce kilka tysięcy osób umiera tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie byli w stanie podjąć czynności ratowniczych. Nie udzielenie pierwszej pomocy jest naruszeniem Kodeksu Karnego! Upewnij się, że wiesz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki tej wiedzy...

 • Artykuł

  Skład Rady Osiedla Pocisk

 • Artykuł

  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów, naczelnik: Beata Humięcka tel. 22 44 33 850, 22 44 33 853, 22 44 33 852, 22 44 33 851...

 • Artykuł

  W dniu 18 września br. w Szkole Podstawowej nr 254 znajdującej się przy ul. Niepołomickiej 26 odbyło się kolejne spotkanie z pierwszoklasistami z cyklu spotkań pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Pracownicy delegatury Biura Bezpieczeństwa i...

 • Artykuł

  Program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” skierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną oraz intelektualną...

 • Artykuł

  Osiedle Pocisk w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zostało utworzone na podstawie uchwały nr 76/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 52/XVI/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku wprowadziła zmiany do Statutu Osiedla. RADA OSIEDLA - kadencja 07.02.2020 - 06.02.2024 Kumięga Bożena - przewodnicząca Rady Osiedla Kubicki Jerzy - zastępca przewodniczącej Rady Osiedla Mingielewicz Urszula -...

 • Artykuł

  Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa ul. Młynarska 43/45 01-170 Warszawa tel.: 22 443 11 20, 22 443 11 21 fax: 22 443 11 22, 22 443 11 99 e-mail: Sekretariat.CB@um.warszawa.pl Dyrektor SCB – Michał Domaradzki Zastępy dyrektora – Jarosław Misztal, Marek Kujawa, Piotr Kowalik, Paweł Superczyński, Bogumiła Szymańska Miejskie Stanowisko Kierowania pełni całodobowe dyżury pod numerami telefonów: 19 656, 22 443 01 12, faks 22 443 03 18. Delegatura Stołecznego Centrum Bepieczeństwa w Dzielnicy...

 • Artykuł

  Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywa na władzy samorządowej oraz Policji. Ponadto doświadczenia wskazują, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Widoczna...

 • Artykuł

  VII Oddział Terenowy Straży Miejskiej ul. Kobielska 5 04-359 Warszawa tel. 22 741-32-10, fax 22 619-15-86 Strona internetowa Straży Miejskiej Do głównych zadań strażników z Oddziałów Terenowych należy: czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców na swoim terenie, tj. wykrywanie, przeciwdziałanie oraz informowanie lokalnych społeczności o potencjalnych zagrożeniach, kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowego wykonywania obowiązków utrzymania porządku przez administratorów nieruchomości,...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Skład Rady Osiedla Nowy Rembertów

 • Artykuł

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy mieści się przy ul. Plutonowych 10...

 • Artykuł

  Osiedle Stary Rembertów - Kolonia w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zostało utworzone na podstawie uchwały nr 75/XVII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 roku. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 51/XVI/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku wprowadziła zmiany do Statutu Osiedla. Skład Rady Osiedla - kadencja 29.02.2020 - 28.02.2024 Sosiński Andrzej - przewodniczący Rady Osiedla Kobiałka Krystyna - zastępca przewodniczącego Rady Osiedla ...

 • Artykuł

  Skład Rady Osiedla „Stary Rembertów”