Wyniki wyszukiwania w serwisie Rembertów

 • Artykuł

  XV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 4 grudnia 2019 roku o godzinie 16.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

 • Artykuł

  Rok 2014: - grudzień Rok 2015: - styczeń - luty - marzec - kwiecień - maj - czerwiec - lipiec - sierpień - wrzesień - październik - listopad - grudzień Rok 2016: - styczeń - luty - marzec - kwiecień - maj - czerwiec - lipiec - sierpień - wrzesień - październik - listopad - grudzień Rok 2017: - styczeń - luty - marzec - kwiecień - maj - czerwiec - lipiec - sierpień - wrzesień - październik - listopad - grudzień Rok 2018 - styczeń - luty - marzec - kwiecień...

 • Artykuł

  Plany: "Grzybowa-Działyńczyków"; "Al. Chruściela Montera"; "Nowa Wygoda-Kawęczyn Południowy-Olszynka Grochowska"; "Nowy Rembertów", "Zygmuntówka", "Mokry Ług", "Centrum Rembertowa"

 • Artykuł

  uchwały Rady Dzielnicy Rembertów w kadencji 2018 - 2023

 • Artykuł

  Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów 04-401 Warszawa al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 613, 327 tel. 22 44 33 913, 22 44 33 865, 22 44 33 855 Naczelnik: Monika Sochacka tel. 22 44 33 854 e-mail: m.sochacka@um.warszawa.pl Kontakt z mediami Małgorzata Sierzpowska tel. 22 44 33 913 e-mail: msierzpowska@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  KOMISARIAT POLICJI tel. 22 603 68 42 Dzielnicowi: Rejon 1 sierż. sztab. Rafał Rumik tel. 600-997-642, 22 603-24-14, 22 603-24-04 Rejon 2 sierż. Andrzej Osial tel. 600-997-908, 22 603-24-14, 22 603-24-04 Rejon 3 sierż. sztab. Piotr Przysiadka tel. 600-997-620, 22 603-24-16, 22 603-24-15 Rejon 4 sierż. Marcin Kieszkiewicz tel. 600-997-627, 22 603-24-16, 22 603-24-15 Szczegółowy wykaz ulic znajduje się na stronie internetowej:http://pragapd.policja.waw.pl/portal/r7/1452/12439/ulice.html

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertówa) Referat Obsługi Bezpośredniejb) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii04-401 Warszawaal. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 001 22 44 33 889 - informacja, punkt podawczy,22 44 33 879 - kancelaria,22 44 33 830 - informacja podatkowa,22 44 33 886 - sprawy lokalowe, oświata,22 44 33 885 - ochrona środowiska, kultura, 22 44 33 887 - działalność gospodarcza,22 44 33 884 - architektura, urbanistyka,22 44 33 883 - geodezja,...

 • Artykuł

  Wydział Informatyki dla Dzielnicy Rembertów 04-401 Warszawa al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 502 tel. 22 44 33 758, 22 44 33 759, 22 44 33 756 Naczelnik: Grzegorz Gaczkowski e-mail: ggaczkowski@um.warszawa.pl tel. 22 44 33 757

 • Artykuł

  Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów a) Referat Drogowy b) Referat Inwestycji i Remontów 04-401 Warszawa al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 304, 317, 318 tel. 22 44 33 902, 22 44 33 901, 22 44 33 903, 22 44 33 904, 22 44 33 905, 22 44 33 906 fax 22 515 16 31 Naczelnik: Anna Kurczyńska - Strawa tel. 22 44 33 900 e-mail: a.kurczynska@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów a) Referat Obsługi Bezpośredniej b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii 04-401 Warszawa al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 001 22 44 33 889 - informacja, punkt podawczy,22 44 33 879 - kancelaria,22 44 33 830 - informacja podatkowa,22 44 33 886 - sprawy lokalowe, oświata,22 44 33 885 - ochrona środowiska, kultura, 22 44 33 887 - działalność gospodarcza,22 44 33 884 - architektura, urbanistyka,22 44 33 883 - geodezja,...