Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

1 marca br. o godz. 13.00  pod adresem: przedszkola.edukacja.warszawa.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Zarejestrowany wniosek można podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie rekrutacji razem z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub wydrukować, podpisać i  złożyć osobiście w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami i harmonogramem rekrutacji:

Wykaz osób do kontaktu w sprawie rekrutacji

Biuro Edukacji m. st. Warszawy zamieściło informacje na temat zasad przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023:

https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-przyjec

Biuro Edukacji m. st. Warszawy zamieściło informacje na temat elektronicznej rekrutacji do klas VII dwujęzycznych na rok szkolny 2022/2023 w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę:

W Dzielnicy Rembertów nabór do klasy dwujęzycznej zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie ul. I. Paderewskiego 45. Planowany język obcy nowożytny nauczany dwujęzycznie to angielski, a II język obcy to niemiecki.

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

Od 29 kwietnia 2022 roku uczniowie szkoły podstawowej w elektronicznym systemie rekrutacji: https://warszawa.edu.com.pl będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia.

Biuro Edukacji m.st. Warszawy już opublikowało szereg informacji dla tegorocznych kandydatów:

  1. Harmonogram działań ucznia (https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2).
  2. Oddziały ogólnodostępne
  1. Zasady rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialy-dwujezyczne-miedzynarodowe
  2. Zasady rekrutacji do oddziałów wstępnych https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialy-wstepne
  3. Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialy-sportowe
  4. Zasady rekrutacji do oddziałów integracyjnych „części integracyjnej” https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialy-integracyjne
  5. Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy https://edukacja.um.warszawa.pl/przybywajacy-z-zagranicy