Kulturalne placówki w Dzielnicy Rembertów

ul. Gawędziarzy 8
tel. 22 255 39 98 | e-mail: biblioteka@bprembertow.waw.pl
dyrektor Anna Sajnog
http://www.bprembertow.waw.pl/

Biblioteka znajduje się w budynku u zbiegu ulic Konwisarskiej i Gawędziarzy. Łączna powierzchnia użytkowa to 1548 m2.  Na parterze znajduje się  kawiarenka komputerowa, foyer, które pełni także funkcję sali wystawienniczej oraz miejsca spotkań. Na pierwszym piętrze mieści się biblioteka dla dzieci i młodzieży o powierzchni 140 m2, czterdziestopięciometrowa czytelnia dla dzieci oraz  sala widowiskowa o powierzchni 140 m2 ze ścianami przesuwnymi, połączona z mniejszą salką (50 m2). Po połączeniu obu sal zmieści się w nich ok. 250 osób. Drugie  piętro zajmuje biblioteka dla dorosłych (300 m2), która pomieści 60 tys. książek, a także czytelnia  50-metrowa z księgozbiorem naukowym i popularnonaukowym przeznaczonym dla szerokiego grona czytelników. Dostępny dla wszystkich Internet również Wi-fi pozwoli na szerokie wyszukiwanie informacji. Biblioteka jest organizatorem cyklicznych imprez, które gromadzą  grono czytelników i mieszkańców Warszawy.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 55
ul. Gawędziarzy 8
tel. 22 255 39 99 | e-mail: wypozyczalnia55@bprembertow.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 51
ul. Gawędziarzy 8
tel. 22 255 39 96 | e-mail: wypozyczalnia51@bprembertow.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 61
ul. Niedziałkowskiego 25
tel. 22 611 91 36 | e-mail: wypozyczalnia61@bprembertow.waw.pl

Biblioteka jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (parter, możliwość wjazdu wózkiem i wózkiem inwalidzkim). Wypożyczalnia posiada około 18 tysięcy voluminów. Zainstalowany został najnowocześniejszy sprzęt komputerowy, istnieje możliwość kserowania oraz skanowania potrzebnych materiałów bibliotecznych. Bezpłatna możliwość  skorzystania z 3 stanowisk komputerowych z dostępem do 30 minutowych sesji internetowych w poszukiwaniach bibliograficznych. Księgozbiór biblioteki zawiera pozycje literatury polskiej i obcej oraz książki popularnonaukowe i encyklopedie zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Biblioteka prenumeruje około 10 tytułów czasopism oraz gazet codziennych.  Istnieje możliwość przedłużenia czasu wypożyczenia książek telefonicznie oraz za pomocą internetu. Czytelnikami biblioteki mogą zostać Mieszkańcy Warszawy oraz osoby uczące się, studiujące i pracujące na terenie Dzielnicy.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 57
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 31
tel. 22 612 05 90 | e-mail: wypozyczalnia57@bprembertow.waw.pl

Biblioteka dla dzieci młodzieży i dorosłych. Zapewnia nowości wydawnicze oraz dostęp do czasopism i gazet codziennych. W placówce skorzystać można z 12000 książek. Istnieje możliwość kserowania oraz skanowania potrzebnych materiałów bibliotecznych. 
Bezpłatny  dostęp do 2 stanowisk komputerowych z internetem. 10 miejsc w czytelni umożliwi skorzystanie na miejscu z zasobów Wypożyczalni.  Istnieje możliwość przedłużenia czasu wypożyczenia książek telefonicznie oraz za pomocą internetu w systemie  Mateusz. Czytelnikami biblioteki mogą zostać Mieszkańcy Warszawy oraz osoby uczące się, studiujące i pracujące na terenie Dzielnicy.

 

ul. Komandosów 8
tel. 601474712 | info@dkrembertow.waw.pll
www.dkrembertow.waw.pl
dyrektor Robert Jasiński

Dom Kultury „Rembertów” m. st. Warszawy to miejsce przyjazne dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom. Główne cele działalności DK “Rembertów” to: aktywizacja lokalnej społeczności, rozwijanie potencjału twórczego mieszkańców, a także działalność miejska ze szczególnym naciskiem na aspekt ekologiczny – zgodnie z hasłem “Naturalnie, kulturalnie”. Elementami kluczowymi dla instytucji są relacje międzyludzkie oraz integracja między grupami społecznymi. Dom kultury dysponuje salą widowiskową, studiem nagrań, galerią REM i różnorodnymi pracowniami - modelarnią, pracownią plastyczną, pracownią animacji filmowej i projektowania 3D.  
Organizowane są tu środowe koncerty, spektakle, wystawy, a w ciągu całego tygodnia działa 28 sekcji rozwijających zainteresowania mieszkańców podczas zajęć i warsztatów dla każdej grupy wiekowej. W sezonie wiosenno-letnim liczne pikniki, spotkania sąsiedzkie i wydarzenia kulturalne odbywają się w ogrodzie na terenie domu kultury i na estradzie letniej.
Dom Kultury “Rembertów” wyróżnia się na mapie warszawskich instytucji kultury prowadzeniem edukacyjno-ekologicznego ogródka oraz warsztatów kulinarnych w klimatycznej kuchni. Działa tu również Miejsce Aktywności Lokalnej “Szopa Dobrych Pomysłów”. Z DK “Rembertów” współpracują wolontariusze, którzy angażują się w organizację wydarzeń kulturalnych, konkursów oraz dzielą się swoimi pasjami prowadząc koła zainteresowań dla mieszkańców m.in. Klub Gier Planszowych czy Klub Literacki “Rembertowskie Pióra”. Dom Kultury regularnie realizuje projekty i ogólnomiejskie programy, wzbogacając kulturalną ofertę dzielnicy. Prowadzi też działalność online na swoim kanale na Youtube.  
Dom kultury jest otwarty na inicjatywy mieszkańców i organizacji NGO, oferując pomoc organizacyjną, wsparcie merytoryczne oraz przestrzeń do realizacji projektów.  

ul. Koniecpolska 14,
tel. 22 812 06 33 | e-mail: dkwygoda@op.pl
Dyrektor Agnieszka Niemyjska
www.dkwygoda.waw.pl

Dom Kultury "Wygoda" prowadzi szeroko rozwiniętą działalność na terenie osiedla, dzielnicy i poza nią. Podejmowane są działania edukacyjno-kulturalne, takie jak: przedstawienia edukacyjno-kulturalne, spektakle teatralne i artystyczne dla dzieci i młodzieży, koncerty pianistyczne i gitarowe, wieczory muzyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży uczestniczących
w zajęciach, wystawy i wernisaże malarskie oraz fotograficzne, koncerty i spotkania kabaretowe, imprezy i spotkania okolicznościowe, turnieje w tenisa stołowego i gry Play Station. Cyklicznie organizuje konkursy "Wiosna" dla dzieci i młodzieży szkolnej o zasięgu lokalnym i dzielnicowym. Organizuje co roku akcję "Lato i Zima w mieście", bierze udział w Dziecięcej Stolicy.
Głównymi zadaniami jest prowadzenie zajęć sekcyjnych, organizowanie imprez dla różnych grup mieszkańców, udostępnianie pomieszczeń według zapotrzebowania.
Przy DK działa również Klub Seniora, który powstał jako forma zajęć stałych. Seniorzy uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach o bardzo różnorodnej tematyce.
Wykwalifikowana kadra instruktorska prowadzi dla dzieci i młodzieży zajęcia plastyczne, naukę gry na pianinie, naukę gry na gitarze klasycznej, naukę tańca, sekcję teatralną, naukę obsługi komputera dla wszystkich, dla młodzieży i dorosłych koło fotograficzne, dla dzieci gimnastykę korekcyjną, dla pań gimnastykę zdrowotną oraz dla pań i dziewcząt aerobik.

 

Zobacz galerię (6 zdjęć)