Kontakt i struktura organizacyjna

Wydział Obsługi Mieszkańców składa się z dwóch referatów:

 • Referat Obsługi Bezpośredniej
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii
   

22 44 33 889 - informacja, punkt podawczy,
22 44 33 830 - informacja podatkowa,
22 44 33 886 - sprawy lokalowe, oświata,
22 44 33 885 - ochrona środowiska, kultura, 
22 44 33 887 - działalność gospodarcza,
22 44 33 884 - architektura, urbanistyka,
22 44 33 883 - geodezja, nieruchomosci, infrastruktura,
22 44 33 885 - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22 44 33 881 - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22 44 33 888 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
22 44 33 782 - fax

Naczelnik: Ewa Gabler
tel. 22 44 33 880
e-mail: egabler@um.warszawa.pl
rembertow.wom@um.warszawa.pl

22 44 33 873, 22 44 33 874, 22 44 33 878 - rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami - pokój 111
22 44 33 877, 22 44 33 876, 22 44 33 875 - ewidencja ludności i dowody osobiste -  pokój 109, 110
22 44 33 870, 22 44 33 872 - postepowania administracyjne - pokój 101

Naczelnik: Aneta Sadkowska
tel. 22 44 33 871
e-mail: rembertow.baiso@um.warszawa.pl

Status dokumentów można sprawdzić na stronach:

 

pokój 201, 203, 204, 307
tel.  22 44 33 899, 22 44 33 845
fax  48 22 44 33 781

Naczelnik: Katarzyna Roth-Sikorska
tel.  22 44 33 899, 510 206 202
e-mail: kroth@um.warszawa.pl

Eurokoordynator: Karolina Matuszak
tel. 22 44 33 918
e-mail: kmatuszak@um.warszawa.pl

pokój 415, 416, 417
tel. 22 44 33 838, 22 44 33 839

Naczelnik: Agnieszka Filipek
tel. 22 44 33 837
e-mail: a.filipek@um.warszawa.pl

 • Referat Finansowo-Księgowy - Kierownik Beata Jaworowska, pok. 414, tel. 22 44 33 825, e-mail: bjaworowska@um.warszawa.pl
 • Referat Podatków i Opłat - Kierownik Elżbieta Lewandowska, pok. 408, tel. 22 44 33 831, e-mail: elewandowska@um.warszawa.pl
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania, Sprawozdawczości i Analiz
   

informacja o podatkach i opłatach lokalnych: tel. 22 44 33 830

Główny Księgowy: Małgorzata Maciejewska
tel. 22 44 33 820, fax. 22 44 33 773
e-mail: m.maciejewska@um.warszawa.pl

 

 • Referat Drogowy
 • Referat Inwestycji i Remontów

pokój 304, 317, 318
tel. 22 44 33 902, 22 44 33 901, 22 44 33 903, 22 44 33 904, 22 44 33 905, 22 44 33 906
fax 22 515 16 31

Naczelnik: Anna Kurczyńska-Strawa
tel. 22 44 33 900
e-mail: a.kurczynska@um.warszawa.pl

 

pokój 502
tel.  22 44 33 758, 22 44 33 759, 22 44 33 756

Naczelnik: Grzegorz Gaczkowski
e-mail: ggaczkowski@um.warszawa.pl
tel.  22 44 33 757 

 • Referat Utrzymania Czystości i Placów Zabaw
 • Referat Ochrony Środowiska

pokój 308, 309, 310, 322
tel. 22 44 33 813, 22 44 33 815, 22 44 33 816, 22 44 33 849, 22 44 33 938, 22 44 33 909

Naczelnik: Barbara Stańczak
e-mail: bstanczak@um.warszawa.pl
tel.  22 44 33 814

pokój 613, 327
tel. 22 44 33 913, 22 44 33 865, 22 44 33 855

Naczelnik: Monika Sochacka
tel. 22 44 33 854
e-mail: m.sochacka@um.warszawa.pl  rembertow.wku@um.warszawa.pl

Kontakt z mediami
Elwira Wiechecka
tel. 22 44 33 913, e-mail: rembertow.wku@um.warszawa.pl

 

pokój 001, 606/1, 612/3
tel. 22 515 15 50, 22 44 33 853, 22 44 33 851, 22 44 33 852, 22 44 33 882

Naczelnik: Tomasz Grabowski
tel. 22 44 33 850
e-mail: tgrabowski@um.warszawa.pl

 

pokój 320, 321
tel. 22 44 33 891

Administratorzy budynków - pokój 220
tel. 22 44 33 894, 22 44 33 895

Naczelnik: Wiesław Szuppe
tel. 22 44 33 890
e-mail: wszuppe@um.warszawa.pl

pokój 509, 519, 328, 329
tel. 22 44 33 848, 22 44 33 847, 22 44 33 846, 22 44 33 908, 22 44 33 919, 22 44 33 866, 22 44 33 867

Naczelnik: Adam Sirko
tel. 22 44 33 840
e-mail: asirko@um.warszawa.pl

pokój 601, 602, 611
tel. 22 44 33 856, 22 44 33 858, 22 44 33 927, 22 44 33 859
fax 22 44 33 776

Naczelnik: Ewa Podhorska-Michalczuk
tel. 22 44 33 856
e-mail: epodhorska@um.warszawa.pl

 

Naczelnik: Renata Kunert
tel. 22 44 33 915
e-mail: rkunert@um.warszawa.pl

pokój 302, 301
tel. 22 44 33 912, 22 44 33 812, 22 44 33 897
fax 22 44 33 784

Naczelnik: Sylwia Firląg-Dutkiewicz
tel. 22 44 33 811
e-mail: sfirlag@um.warszawa.pl

pokój 312
tel. 22 44 33 808, 22 44 33 807
fax 22 443 37 83

Kierownik: Bożena Brzostek
tel. 22 44 33 806
e-mail: bbrzostek@um.warszawa.pl

 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Archiwum

pokój 418, 419
tel.  22 44 33 862, 22 44 33 863, 22 44 33 864

Naczelnik: radca prawny Jarosław Grelus
e-mail: jgrelus@um.warszawa.pl
Radca prawny: Krzysztof Czeleń
e-mail: kczelen@um.warszawa.pl

 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
  pokój 517, 518
  tel. 22 44 33 842, 22 44 33 841, 22 44 33 887
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji
  pokój 610
  tel.  22 44 33 869, 22 44 33 916

Naczelnik: Bożena Mazurkiewicz
Dzielnicowy Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Społecznymi
tel. 22 44 33 868
e-mail: b.mazurkiewicz@um.warszawa.pl

pokój 508
tel.  22 44 33 921, fax  22  44 33 771

Główny specjalista: Joanna Jankowska
tel. 22 44 33 920
e-mail: j.jankowska@um.warszawa.pl

pokój 303
tel. 22 44 33 843

Główny specjalista: Joanna Krasnodębska
e-mail: jkrasnodebska@um.warszawa.pl

pokój 507
tel. 22 44 33 819, fax  22 515 15 15

Kierownik Zespołu: Tomasz Andrzejewski
tel. 22 44 33 819
e-mail: tandrzejewski@um.warszawa.pl

Wewnętrzną organizację Urzędu Dzielnicy Rembertów oraz podział zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne określa Wewnętrzny regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, nadany Zarządzeniem Nr 753/2018 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 maja 2018 roku.