Kontakt i struktura organizacyjna

Wydział Obsługi Mieszkańców składa się z dwóch referatów:

 • Referat Obsługi Bezpośredniej
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii
   

22 44 33 889 - informacja, punkt podawczy,
22 44 33 886 - sprawy lokalowe, oświata,
22 44 33 885 - ochrona środowiska, kultura, 
22 44 33 887 - działalność gospodarcza,
22 44 33 884 - architektura, urbanistyka,
22 44 33 883 - geodezja, nieruchomosci, infrastruktura,
22 44 33 881 - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22 44 33 886 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
22 44 33 782 - fax

Naczelnik: Ewa Gabler
tel. 22 44 33 880
e-mail: egabler@um.warszawa.pl
rembertow.wom@um.warszawa.pl

22 44 33 873, 22 44 33 874, 22 44 33 878 - rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami - pokój 111
22 44 33 877, 22 44 33 876, 22 44 33 875 - ewidencja ludności i dowody osobiste -  pokój 109, 110
22 44 33 870, 22 44 33 872 - postepowania administracyjne - pokój 101

Naczelnik: Aneta Sadkowska
tel. 22 44 33 871
e-mail: rembertow.baiso@um.warszawa.pl

Status dokumentów można sprawdzić na stronach:

 

pokój 201, 203, 204, 307
tel.  22 44 33 896, 22 44 33 845
fax  22 44 33 781

Naczelnik: Dorota Stańska-Matusik
tel.  22 44 33 896
e-mail: dstanska@um.warszawa.pl

Koordynator budżetu obywatelskiego
Agnieszka Kamińska
tel. 22 44 33 845
e-mail: agkaminska@um.warszawa.pl

Eurokoordynator: Karolina Matuszak
tel. 22 44 33 918
e-mail: kmatuszak@um.warszawa.pl

pokój 328, 329, 330
tel. 22 44 33 83822 44 33 839

Naczelnik: Agnieszka Filipek
tel. 22 44 33 837
e-mail: a.filipek@um.warszawa.pl

Główny Księgowy: Małgorzata Maciejewska
tel. 22 44 33 820
e-mail: m.maciejewska@um.warszawa.pl

pokój 304, 317, 318
tel. 22 44 33 90222 44 33 90122 44 33 90322 44 33 90422 44 33 90522 44 33 906

Naczelnik: Anna Kurczyńska-Strawa
tel. 22 44 33 900
e-mail: a.kurczynska@um.warszawa.pl

 • Referat Drogowy
 • Referat Inwestycji i Remontów

 

pokój 502
tel.  22 44 33 758, 22 44 33 759, 22 44 33 756

Naczelnik: Grzegorz Gaczkowski
e-mail: ggaczkowski@um.warszawa.pl
tel.  22 44 33 757 

 • Referat Utrzymania Czystości i Placów Zabaw
 • Referat Ochrony Środowiska

pokój 308, 309, 310, 322
tel. 22 44 33 813, 22 44 33 815, 22 44 33 816, 22 44 33 849, 22 44 33 938, 22 44 33 909, 22 44 33 833, 22 44 33 830

Naczelnik: Małgorzata Górecka
tel. 22 44 33 814
ma.gorecka@um.warszawa.pl

pokój 613, 607
tel. 22 44 33 913, 22 44 33 865, 22 44 33 855

Naczelnik: Monika Sochacka
tel. 22 44 33 854
e-mail: m.sochacka@um.warszawa.pl  rembertow.wku@um.warszawa.pl

Kontakt z mediami
Małgorzata Sierzpowska
tel. 22 44 33 913, e-mail: rembertow.wku@um.warszawa.pl

 

pokój 001, 606/1, 612/3
tel. 22 515 15 5022 44 33 85322 44 33 851, 22 44 33 852, 22 44 33 882

Naczelnik: Tomasz Grabowski
tel. 22 44 33 850
e-mail: tgrabowski@um.warszawa.pl

 

 • Referat Najmu Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Remontów i Utrzymania Technicznego Zasobu Lokalowego
   

pokój 320, 321
tel. 22 44 33 892, 22 44 33 935, 22 44 33 765

Administratorzy budynków - pokój 610
tel. 22 44 33 82622 44 33 89522 44 33 891, 22 44 33 888

Naczelnik: Adrianna Rogowska
tel. 22 44 33 890
e-mail: a.rogowska@um.warszawa.pl

pokój 413, 414, 415, 416
tel. 22 44 33 84822 44 33 846, 22 44 33 908, 22 44 33 919, 22 44 33 866, 22 44 33 867

Naczelnik: Adam Sirko
tel. 22 44 33 840
e-mail: asirko@um.warszawa.pl

pokój 601, 602, 611
tel. 22 44 33 856, 22 44 33 858, 22 44 33 927, 22 44 33 859
fax 22 44 33 776

Naczelnik: Ewa Podhorska-Michalczuk
tel. 22 44 33 856
e-mail: epodhorska@um.warszawa.pl

 

pokój 601, 602, 611
tel. 22 44 33 861, 22 44 33 857, 22 33 44 860, 22 44 33 936

p. o. Naczelnika: Jakub Kamiński
tel. 22 44 33 928
e-mail: jkaminski@um.warszawa.pl

pokój 302, 301
tel. 22 44 33 912, 22 44 33 812, 22 44 33 897
fax 22 44 33 784

Naczelnik: Sylwia Firląg-Dutkiewicz
tel. 22 44 33 811
e-mail: sfirlag@um.warszawa.pl

pokój 312
tel. 22 44 33 808, 22 44 33 807
fax 22 443 37 83

Kierownik: Agnieszka Ostrowska
tel. 22 44 33 806
e-mail: aostrowska@um.warszawa.pl

pokój 418, 419
tel.  22 44 33 862, 22 44 33 863, 22 44 33 864

Kierownik: radca prawny Jarosław Grelus
e-mail: jgrelus@um.warszawa.pl
Radca prawny: Krzysztof Czeleń
e-mail: kczelen@um.warszawa.pl

pokój 519
tel.  22 44 33 869, 22 44 33 916

Kierownik: Marcin Kuriata
Dzielnicowy Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Społecznymi
tel. 22 44 33 868
e-mail: mkuriata@um.warszawa.pl

pokój 517, 518
tel. 22 44 33 841, 22 44 33 887

Kierownik: Monika Stachowicz
tel. 22 44 33 842

pokój 508
tel.  22 44 33 921, fax  22  44 33 771

Główny specjalista: Joanna Jankowska
tel. 22 44 33 920
e-mail: j.jankowska@um.warszawa.pl

pokój 326, 327
tel. 22 44 33 843, 22 44 33 847

Kierownik: Joanna Krasnodębska
tel. 22 44 33 844
e-mail: jkrasnodebska@um.warszawa.pl

pokój 507
tel. 22 44 33 819, fax  22 44 33 774

Kierownik Zespołu: Tomasz Andrzejewski
tel. 22 44 33 819
e-mail: tandrzejewski@um.warszawa.pl

Wewnętrzną organizację Urzędu Dzielnicy Rembertów oraz podział zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne określa Wewnętrzny regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, nadany Zarządzeniem Nr 1148/2023 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2023 roku.