Ład przestrzenny

04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 
pok. 602/1, 603
tel. 22 44 33 858, 22 44 33 927, 22 44 33 859
fax: 22 44 33 776

Naczelnik: Ewa Podhorska-Michalczuk
tel. 22 44 33 858
e-mail: epodhorska@um.warszawa.pl

04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
pok. 601, 602, 611
tel. 22 44 33 915, 22 44 33 857, 22 44 33 860, 22 44 33 861, 22 44 33 928

Naczelnik: Renata Kunert
pok. 601
tel. 22 44 33 915
e-mail: rkunert@um.warszawa.pl