null

Zmiany w pracy siedzib Urzędów Stanu Cywilnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od poniedziałku, 16 marca do odwołania będą zamknięte siedziby Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy na Ochocie, Bielanach, Białołęce, Wilanowie i w Wesołej. W Sekcji Obrotu Zagranicznego oraz w Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego nie będzie można załatwić spraw osobiście.
Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy od poniedziałku, 16 marca będzie działał w ograniczonym zakresie. Mieszkańcy będą mogli załatwić wyłącznie sprawy dotyczące rejestracji urodzeń i zgonów. Z kolei informacje związane z zawarciem małżeństwa będą udzielane tylko telefonicznie i mailowo – dane kontaktowe dostępne są tutaj. Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową, natomiast pozostałe wnioski np. o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, o zmianę imienia i nazwiska, o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego można składać listownie lub przez platformę e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany).