null

Zmiany w organizacji pracy urzędu od 1 lipca

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. od 1.07.2021 r. wprowadzone zostają kolejne zmiany w zasadach obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym Urzędów Dzielnic).

Obsługa klienta prowadzona będzie we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd – po uprzednim umówieniu wizyty w systemie rezerwacji internetowych rezerwacje.um.warszawa.pl, a także bezpośrednio w urzędzie bez konieczności umawiania wizyty.

Bezpośrednia obsługa klientów realizowana będzie w poniedziałki w godz. 8-18 , w pozostałe dni w godz. 8-16.

Nieczynne będą siedziby USC w dzielnicach: Białołęka, Ochota, Wesoła, Wilanów i Wola. Mieszkańcy tych dzielnic mogą załatwiać sprawy w pozostałych siedzibach Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja).

Realizacja usług może wiązać się z ograniczeniami wynikającymi z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych, takimi jak: ograniczanie liczby klientów przebywających w siedzibie urzędu, obowiązek dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa itp.

Kontakt z Urzędem możliwy jest drogą mailową i telefoniczną. Numery telefonów i adresy mejlowe podane są na stronach urzędu miasta i dzielnic.

Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest drogą pocztową lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

Ogłoszenie zastępuje ogłoszenie nr 5 z 04.06.2020 r., które traci moc.
Powyższa organizacja pracy Urzędu obowiązuje do odwołania. 

W załączniku dostępna jest pełna treść komunikatu.

Załączniki: