null

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numer ogłoszenia: 93163 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 69381 - 2016 data 03.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2016 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM, pok. 112..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2016 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM, pok. 112..

Załączniki: