null

Zmiana terminu składania ofert

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 51248-2015 z dnia 2015-03-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Są to prace związane z utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej w pasach ulicznych, na skwerach,... Termin składania ofert: 2015-03-17

Numer ogłoszenia: 36417 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 51248 - 2015 data 09.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2015 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM.

Załączniki: