null

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 lipca wszyscy właściciele i zarządcy budynków lub lokali mają obowiązek złożyć deklarację o używanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W budynkach wielorodzinnych odpowiada za to zarządzający obiektem, jednak właściciele domów jednorodzinnych będą musieli złożyć deklarację samodzielnie.

Podstawową i rekomendowaną formą składania deklaracji przez mieszkańców jest forma elektroniczna przez stronę: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ (tutaj dostępne są formularze do pobrania). Można także zalogować się przez profil zaufany lub podpis elektroniczny i w ten sposób złożyć deklarację. Drugą formą złożenia deklaracji jest forma papierowa, osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku lub listownie wysyłane na adres urzędu właściwego dla umiejscowienia budynku. Pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/  można zapoznać się także z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (lista jest na bieżąco aktualizowana). 

Na zielonym tle roślinnym widoczny drewniany domek. Na górze na białym pasku napis: 1 lipca 2021 złóż deklarację.

Załączniki: