null

Złote Pióro 2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W poniedziałek 17 czerwca br. w Ratuszu odbyła się niecodzienna uroczystość wręczenia honorowej Nagrody Burmistrza Dzielnicy Rembertów „Złote Pióro”. Nagroda ta jest przyznawana jednemu uczniowi z każdej rembertowskiej szkoły. Kandydata wybierają Rady Pedagogiczne, kierując się kryterium wyników w nauce, ale również biorąc pod uwagę aktywność społeczną na terenie szkoły i poza nią, sukcesy w konkursach różnych szczebli, różnorodność zainteresowań i pasji. W obecności zastępcy Burmistrza Pana Mieczysława Golónki, licznie przybyłych rodziców laureatów, dyrektorzy zaprezentowali swoich najlepszych uczniów, opowiadając o ich wszechstronnych zainteresowaniach, osiągnięciach, zaangażowaniu w pracę na rzecz społeczności szkolnej i pozaszkolnej, o skromności i pracowitości. Oto nasi najlepsi z najlepszych – uhonorowani Nagrodą Burmistrza Dzielnicy Rembertów „Złote pióro 2019”:
1. Maja Kędzierska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 189
2. Patryk Kowal, uczeń Szkoły Podstawowej nr 217 
3. Daryna Tkach, uczennica Szkoły Podstawowej nr 254 
4. Oliwia Kiljan, uczennica  Szkoły Podstawowej nr 376
5. Martyna Wilczyńska,  uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia 
6. Jakub Janowski, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej STO 
7. Emil Dziarnowski, uczeń Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Z i J. Moraczewskich
8. Mikołaj  Świderski, uczeń oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 376
9. Martyna Trzaskowska, uczennica oddziału gimnazjalnego w Zespole Szkół nr 74
10. Weronika Osik, uczennica oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 189
11. Natalia Warcaba, uczennica oddziału gimnazjalnego w Publicznej Szkole Podstawowej STO
12. Magdalena Kurowska, uczennica LI Liceum Ogólnokształcącego.

Gratulujemy!


fot. I. Kowal