null

Złote Pióro 2017

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już po raz dziesiąty uczniowie rembertowskich szkół zostali uhonorowani Nagrodą Burmistrza Dzielnicy Rembertów „Złote Pióro”.

W środę 21 czerwca br. w sali kolumnowej Ratusza odbyła się niecodzienna uroczystość wręczenia honorowej Nagrody Burmistrza Dzielnicy Rembertów „Złote Pióro”. Nagroda ta jest przyznawana jednemu uczniowi z każdej rembertowskiej szkoły. Kandydata wybierają Rady Pedagogiczne oraz Samorządy uczniowskie, kierując się kryterium wyników w nauce, ale również biorąc pod uwagę aktywność społeczną na terenie szkoły i poza nią, sukcesy w konkursach różnych szczebli, różnorodność zainteresowań i pasji. W obecności zastępcy Burmistrza Pana Stanisława Piwowara, Przewodniczącego Rady Dzielnicy Pana Stanisława Kowalczuka, radnych naszej Dzielnicy na czele pomysłodawcą Nagrody „Złote Pióro” - Panem Stanisławem Choińskim, Przewodniczącej ZNP Oddział Warszawa Rembertów Pani Ewy Ochenduszka, licznie przybyłych rodziców laureatów, dyrektorzy zaprezentowali swoich najlepszych uczniów, opowiadając o ich wszechstronnych zainteresowaniach, osiągnięciach, zaangażowaniu w pracę na rzecz społeczności szkolnej i pozaszkolnej, o skromności i pracowitości. Oto nasi najlepsi z najlepszych – uhonorowani Nagrodą Burmistrza Dzielnicy Rembertów „Złote pióro 2017”:

1. Marta Ziętek , uczennica Szkoły Podstawowej Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi

2. Michał Wiśniewski, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 254

3. Agnieszka Koźniewska , uczennica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 189

4. Franciszek Krejtz, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia

5. Jakub Janowski, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego

6. Weronika Gawłowska, uczennica Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126

7. Klaudia Kałoska , uczennica Gimnazjum Nr 127

8. Olga Chrościcka, uczennica Gimnazjum Nr 128 z Oddziałami Integracyjnymi

9. Dominika Flisek, uczennica Publicznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego

10. Piotr Galemba, uczeń LI Liceum Ogólnokształcącego

Spotkanie uświetnił dedykowany Laureatom program przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego pod kierunkiem nauczycielki – Aleksandry Kondraciuk.

Zobacz galerię (45 zdjęć)