null

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów m.st.Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz.1589 oraz  z  2010 r.  Nr. 28, poz. 146 i Nr 125, poz.842) oraz par. 4 uchwały nr XVII/329/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 116, poz. 3669) Zarządzeniem nr 1664/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 października 2011 roku w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w składzie:

1) przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – Tomasz Grabowski;
2) pracownicy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
- Beata Humięcka,
- Sylwia Firląg-Dutkiewicz;
3) przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Adam Sirko;
4) przedstawiciel Policji – Andrzej Pełka;
5) przedstawiciel oświaty – Krystyna Korzeniowska;
6) przedstawiciel ochrony zdrowia – Teresa Mazurek;
7) przedstawiciel organizacji pozarządowych – Małgorzata Kulka;
8) kuratorzy sądowi:
- Agnieszka Praska,
- Tomasz Szołno;
9) prokurator Elżbieta Nizio-Okoń.

 

Załączniki: