null

Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W publikacji zostały zebrane w syntetyczny sposób, wskazówki dotyczące zachowania dyrektora i wszystkich pracowników w związku z zaistnieniem sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi, w tym zasady alarmowania o zdarzeniu oraz zasady ogólne funkcjonowania instytucji w sytuacji kryzysowej. Zasady posiadają rekomendację Akademii Obrony Narodowej oraz były konsultowane z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Zapraszamy do zapoznania się z „Zasadami postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej”, znajdującymi się z załączniku PDF.

Jednocześnie informujemy, że Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przy współpracy z Komendą Stołeczną Policji, zrealizowało film edukacyjny z cyklu „Nie warto ryzykować!” pt. „Wtargnięcie napastnika do szkoły”.

Zwiastun filmu prezentujemy poniżej:

Głównym odbiorcą filmu są dyrektorzy oraz pedagodzy z warszawskich szkół.

W filmie zaprezentowane zostały sceny pokazujące zdarzenie wtargnięcia niebezpiecznego napastnika do placówki oświatowej, a także konsekwencje tego zdarzenia oraz działania służb biorących udział w neutralizacji zagrożenia. Ponadto film zawiera prelekcję funkcjonariusza Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji oraz Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej.

Film jest rekomendowany przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Akademię Obrony Narodowej oraz pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Zadaniowy – Stałą Grupę Ekspercką, powołaną w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych pod przewodnictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Płyty DVD z filmem zostały przekazane do wszystkich warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zarówno publicznych, jak i niepublicznych), w których będzie on stanowić uzupełnienie pomocy dydaktycznych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych, z dodatkową informacją, iż jest skierowany wyłącznie do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli lub innych pracowników szkół (do zaprezentowania np. podczas szkolenia wewnętrznego czy rady pedagogicznej).

Załączniki: