null

Zarząd Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Maciej Iwanicki Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Maciej Iwanicki Burmistrz Dzielnicy

Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
Sekretariat: I piętro, pokój 203

tel. 22 44 33 800 | fax 48 22 44 33 777
rembertow.sekretariat@um.warszawa.pl

Burmistrz i Zastępcy Burmistrza przyjmują mieszkańców, zgodnie z podziałem kompetencji, w poniedziałki w godz. 14.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania. 

Burmistrz Dzielnicy Rembertów  m. st. Warszawy – Maciej Iwanicki nadzoruje działalność następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla dzielnicy:

 • Wydział Organizacyjny Dla Dzielnicy Rembertów (WOD),
 • Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Rembertów (WOR),
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Rembertów (WAG),
 • Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Rembertów (WBK),
 • Zespół Obsługi Prawnej dla Dzielnicy Rembertów (WPR),
 • Zespół Kadr dla Dzielnicy Rembertów (WKD),
 • Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Rembertów (WZP),
 • Zespół Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Rembertów (WDG)
 • Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Rembertów (WSR).

Burmistrz Maciej Iwanicki nadzoruje działalność:

 • Domu Kultury „Wygoda”;
 • Domu Kultury „Rembertów”;
 • Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Zastępca Burmistrza Aleksander Lesiński w Wydziale Obsługi Mieszkańców w tle stanowiska obsługi.
 

​​​​​​

Aleksander Lesiński Zastępca Burmistrza

Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
Sekretariat: I piętro, pokój 201

tel. 22 44 33 801 | fax 48 22 44 33 777 
rembertow.sekretariat@um.warszawa.pl

Zastępca Burmistrza Aleksander Lesiński nadzoruje działalność następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla Dzielnicy: 

 • Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów (WOW),
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów (WSZ),
 • Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów (WOM),
 • Wydział Informatyki dla Dzielnicy Rembertów (WIN),
 • Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów (WOŚ),
 • Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Rembertów (WZL).

Zastępca Burmistrza Aleksander Lesiński nadzoruje:

 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy;
 • placówki oświaty i wychowania w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Zastępca Burmistrza Aleksander Lesiński  współpracuje z Delegaturą Biura Spraw Obywatelskich i Administracji.


Portret Zastępcy Burmistrza Mieczysława Golónki
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieczysław Golónka Zastępca Burmistrza

Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
Sekretariat: I piętro, pokój 201

tel. 22 44 33 801| fax 48 22 44 33 777
rembertow.sekretariat@um.warszawa.pl

Zastępca Burmistrza Mieczysław Golónka nadzoruje działalność następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla Dzielnicy:

 • Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów (WIR),
 • Wydział Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Rembertów (WGG),
 • Wydział Architektury i Urbanistyki dla Dzielnicy Rembertów (WAU),
 • Wydział Budownictwa dla Dzielnicy Rembertów (WAB),
 • Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów (WKU).

Zastępca Burmistrza Mieczysław Golónka współpracuje z  Delegaturą Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Rembertów.

Podział zadań i kompetencji członków zarządu w zakresie nadzoru nad poszczególnymi wydziałami dla Dzielnicy reguluje Uchwała Nr 200/865/2023 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 5 lipca 2023 roku.