null

Zarząd Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Maciej Iwanicki Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Burmistrz Dzielnicy
Maciej Iwanicki

Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
Sekretariat: I piętro, pokój 203

tel. 22 44 33 800 | fax 48 22 44 33 777
rembertow.sekretariat@um.warszawa.pl

Burmistrz i Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów, zgodnie z podziałem kompetencji, w poniedziałki w godz. 14.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania. 

Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Burmistrza Dzielnicy Rembertów  m. st. Warszawy – Macieja Iwanickiego  należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla dzielnicy:

 • Wydział Organizacyjny Dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WOD),
 • Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WOR),
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WAG),
 • Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WBK),
 • Zespół Obsługi Prawnej dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WPR),
 • Zespół Kadr dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WKD),
 • Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WZP),
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy Rembertów – UD-VIII-WDG.

Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Maciej Iwanicki wykonuje czynności nadzoru nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów:

 • Dom Kultury „Wygoda”;
 • Dom Kultury „Rembertów”;
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Zastępca Burmistrza Aleksander Lesiński w Wydziale Obsługi Mieszkańców w tle stanowiska obsługi.
 

​​​​​​

Zastępca Burmistrza
Aleksander Lesiński

Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
Sekretariat: I piętro, pokój 201

tel. 22 44 33 801 | fax 48 22 44 33 777 
rembertow.sekretariat@um.warszawa.pl

Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Aleksandra Lesińskiego należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla Dzielnicy: 

 • Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów (WOW-VIII),
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów (WSZ-VIII),
 • Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WOM),
 • Wydział Informatyki dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WIN),
 • Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WOŚ),
 • Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Rembertów (WZL-VIII).

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Aleksander Lesiński  wykonuje czynności nadzoru nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów:

 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy;
 • placówki oświaty i wychowania w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Aleksander Lesiński   współpracuje z  Delegaturą Biura Spraw Obywatelskich i Administracji.


Portret Zastępcy Burmistrza Mieczysława Golónki
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza
Mieczysław Golónka

Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
Sekretariat: I piętro, pokój 201

tel. 22 44 33 801| fax 48 22 44 33 777
rembertow.sekretariat@um.warszawa.pl

Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Mieczysława Golónki należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla Dzielnicy:

 • Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WIR),
 • Wydział Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Rembertów (WGG-VIII),
 • Wydział Architektury i Urbanistyki dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WAU),
 • Wydział Budownictwa dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WAB),
 • Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WKU).

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Mieczysław Golónka współpracuje z  Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Podział zadań i kompetencji członków zarządu w zakresie nadzoru nad poszczególnymi wydziałami dla Dzielnicy reguluje Uchwała Nr 146/654/2022 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 24 lutego 2022 roku.