null

Zarząd Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Portret Burmistrza Dzielnicy Rembertów Agnieszki Kądei

Burmistrz Dzielnicy
Agnieszka Kądeja

Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
Sekretariat: I piętro, pokój 203

tel. 22 44 33 800 | fax 48 22 44 33 777
rembertow.sekretariat@um.warszawa.pl

Interesanci są przyjmowani przez Burmistrza w poniedziałki od godziny 14:00 do 16:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną, przyjmowanie interesantów przez Burmistrza i Zastępców Burmistrza odbywa się w na zasadzie wideokonferencji lub w formie rozmowy telefonicznej. 

Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Agnieszki Kądei należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla dzielnicy:

 • Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Rembertów
 • Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Rembertów
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Rembertów
 • Wydział Informatyki dla Dzielnicy Rembertów
 • Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Rembertów
 • Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów
 • Wydział Prawny dla Dzielnicy Rembertów
 • Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr dla Dzielnicy Rembertów
 • Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.  Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Rembertów


Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy współpracuje z następującymi delegaturami Biur w Dzielnicy Rembertów:

 • Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
 • Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Tomasz Koziński Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza
Tomasz Koziński

Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
Sekretariat: I piętro, pokój 201

tel. 22 44 33 801 | fax 48 22 44 33 777 
rembertow.sekretariat@um.warszawa.pl

Zastępca Burmistrza  przyjmuje interesantów w poniedziałki od 14:00 do 16:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Tomasza Kozińskiego należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla Dzielnicy:

 • Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów
 • Wydział Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Rembertów
 • Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów
 • Wydział Architektury i Urbanistyki dla Dzielnicy Rembertów
 • Wydział Budownictwa dla Dzielnicy Rembertów
 • Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Rembertów


Portret Zastępcy Burmistrza Mieczysława Golónki

Zastępca Burmistrza
Mieczysław Golónka

Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
Sekretariat: I piętro, pokój 201

tel. 22 44 33 801| fax 48 22 44 33 777
rembertow.sekretariat@um.warszawa.pl

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 14:00 do 16:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy - Mieczysława Golónki należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla Dzielnicy:

 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy Rembertów
 • Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów
 • Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów


Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Mieczysław Golónka wykonuje czynności nadzoru nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów:

 • Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
 • placówki oświaty i wychowania w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
 • Dom Kultury "Wygoda"
 • Dom Kultury "Rembertów"
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Podział zadań i kompetencji członków zarządu w zakresie nadzoru nad poszczególnymi wydziałami dla Dzielnicy reguluje Uchwała Nr 104/515/2021 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2021 roku.