null

Zapraszamy do nowego żłobka w Dzielnicy Rembertów!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z przyjemnością informuje, że rusza pierwszy publiczny Żłobek nr 55 w Dzielnicy Rembertów przy ul. S. Fiszera 28.

Nabór prowadzony będzie w elektronicznym Systemie rekrutacji: 
https://www.zlobki.waw.pl/rekrutacja2012/

Żłobek zapewnia 150 miejsc w pięciu grupach rozwojowych dla dzieci w wieku od roku do 3 lat.

Szczegółowe informacje zawarte są w Harmonogramie rekrutacji do Żłobka nr 55 przy ul. S. Fiszera 28.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zastrzega sobie możliwość otwarcia tylko części grup oraz prawo do zmiany Harmonogramu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.

Harmonogram rekrutacji

Więcej informacji na stronie: http://www.zlobki.waw.pl/