null

Zakłady Lecznictwa Odwykowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Poradnie, oddziały dzienne i stacjonarne leczenia uzależnień w Warszawie

Poradnie POZ i specjalistyczne Przychodni Rejonowej nr 2 SZPZLO Warszawa-Wawer
ul. Patriotów 170, 04-832 Warszawa Wawer (Falenica)
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
kontakt: 22 439 93 60

Instytut Psychiatrii i Neurologii - Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
otu@ipin.edu.pl
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
kontakt: 22 651 93 18
Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
kontakt: 22 651 93 18

Instytut Psychiatrii i Neurologii Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
habrat@ipin.pl
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych/detoksykacji  
kontakt: 22 458 27 53

SWZP Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Oddział XVIII Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu
sekretariat.kolska@szpitalnowowjejski.pl
ul. Kolska 2/4
01-045 Warszawa
Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
kontakt: 22 188 31 50 
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych/detoksykacji  
kontakt: 22 11 65 264
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
kontakt: 22 18 83 170

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
belgijska4@zozmokotow.pl
ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
kontakt: 22 845 46 49

Więcej adresów placówek pod adresem PARPA:
http://www.parpa.pl