null

Zajęcia dla mieszkańców Rembertowa z niepełnosprawnościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zaprasza mieszkańców Rembertowa z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym na grupowe bezpłatne ćwiczenia ruchowe rozciągające z elementami stretchingu, wzmacniające mięśnie głębokie, odpowiadające za poprawną postawę ciała. 45-minutowe zajęcia będą odbywać się w salce gimnastycznej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10 w okresie od 14 stycznia do 16 czerwca 2020 r. dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki:

• grupa A :   9.00 – 9.45
• grupa B :   9.45-10.30

Ćwiczenia poprowadzi wykwalifikowana fizjoterapeutka. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy u prowadzącej zajęcia. Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie fizjoterapeutce zaświadczenia lekarskiego lub złożenie pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w ww. zajęciach.