null

Zadbaj o bezpieczne ogrzewanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, zawracamy się z apelem do mieszkańców o bezpieczne eksploatowanie urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym, olejowym i gazowym.

Przypominamy, że najczęstszymi przyczynami powstania pożarów w okresie zimowym są:

 • nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów (szczególnie przed zaśnięciem),
 • niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych pozostawionych bez dozoru i nieprzystosowanych do pracy całodobowej,
 • niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Apelujemy o zwrócenie uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, podczas dogrzewania pomieszczeń. Oto kilka zasad ogólnych:

 • nie należy eksploatować uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych i gazowych, jak również na paliwo stałe,
 • należy zlecać okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych - zaniedbania tych czynności często są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
 • w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności jak również zapobieżenia zapalaniu zalegających tam zanieczyszczeń (głównie sadza) - częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych zależy od rodzaju spalanego paliwa, przy czym wymaga się w ciągu roku co najmniej czterokrotnego czyszczenia kominów w przypadku stosowania paliw stałych (węgiel, koks, drewno) lub co najmniej dwukrotnego czyszczenia kominów w przypadku spalania paliw gazowych lub oleju opałowego,
 • piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych tynkiem - co najmniej 0,15 m,
 • podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0.3 m sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0.3 m,
 • przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych,
 • należy używać tylko tych urządzeń ogrzewczych elektrycznych i gazowych, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia,
 • w przypadku używania urządzeń sprowadzonych z zagranicy, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta.

 

Tlenek węgla [CO] potocznie zwany czadem, jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, skrajnie łatwo palnym i toksycznym. Nie ma smaku ani zapachu, jest lżejszy od powietrza,
co powoduje, że łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia.

 

Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych) mogą być - a jak wykazuje praktyka codzienna - są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla na przykład podczas snu lub kąpieli w pomieszczeniach gdzie zamontowane są urządzenia gazowe do ogrzewania wody lub powietrza.

Tlenek węgla ze względu na swoje właściwości jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla:

 • nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych,
 • co najmniej raz w roku zleć firmie kominiarskej kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 • dla własnego bezpieczeństwa zamontuj czujnik wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniu, w których masz urządzenia grzewcze (nie dotyczy urządzeń grzewczych elektrycznych),
 • nie dokonuj podłączenia urządzeń grzewczych do przewodów kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej,
 • kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych,
 • dokonuj okresowych czyszczeń przewodów kominowych, a także usuwaj sadze z pieców węglowych zgromadzoną w osadniku.

Zatrucie tlenkiem węgla objawia się poprzez: bóle i zawroty głowy, uciskanie w skroniach, szum w uszach, wymioty, ociężałość oraz ogólne osłabienie organizmu.

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, okryć kocem i nie pozwolić mu zasnąć. Należy nadzorować chorego do czasu przyjazdu lekarza. Jeśli straci przytomność, ale będzie oddychał wystarczy ułożyć go w bezpiecznej pozycji, jeżeli przestanie oddychać – należy przystąpić do reanimacji.