null

XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 19 marca 2013 roku o godzinie 17.30 wsali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego - druk nr 216.
4. Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego - druk nr 217.
5. Zaprzysiężenie radnych.
6. Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 213.
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 218.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK ZREALIZOWANY 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego - druk nr 216.
4. Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego - druk nr 217.
5. Zaprzysiężenie radnych.
6. Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 213.
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 218.
8. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 221
9. Projekt stanowiska w sprawie uchwały nr LI/1497/2013 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - druk nr 220
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                      szczegóły
134/XXXVIII/2013 obsadzenia mandatu radnego   19-03-2013  szczegóły 
135/XXXVIII/2013 obsadzenia mandatu radnego   19-03-2013  szczegóły 
136/XXXVIII/2013 wyboru wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  19-03-2013 szczegóły 
137/XXXVIII/2013 ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy   19-03-2013 szczegóły 
138/XXXVIII/2013 wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  19-03-2013 szczegóły 

Protokół z XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: