null

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXXVII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 27 lutego 2013 roku o godzinie 19.00 wsali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie odwołania Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 203.
3. Projekt uchwały w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 204.
4. Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 205.
5. Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 206.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 207.
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 208.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie odwołania Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 203.
3. Projekt uchwały w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 204.
4. Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 205.
5. Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 206.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 207.
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 208.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Barbary Burtniak z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 211
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Barbary Zawadzkiej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 212
10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - druk nr 214
11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - druk nr 215
12. Interpelacje i zapytania.
13. Zamknięcie sesji. 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
124/XXXVII/2013 odwołania Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  27-02-2013  szczegóły
125/XXXVII/2013 wyboru Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  27-02-2013   szczegóły
126/XXXVII/2013 wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 27-02-2013 szczegóły
127/XXXVII/2013 wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 27-02-2013 szczegóły
128/XXXVII/2013 przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 27-02-2013 szczegóły
129/XXXVII/2013 wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 27-02-2013 szczegóły
130/XXXVII/2013 przyjęcia rezygnacji radnej Barbary Burtniak z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 27-02-2013 szczegóły
131/XXXVII/2013 przyjęcia rezygnacji radnej Barbary Zawadzkiej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 27-02-2013 szczegóły
132/XXXVII/2013 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 27-02-2013 szczegóły
133/XXXVII/2013 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 27-02-2013 szczegóły

Protokół z XXXVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: