null

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXXVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 19 lutego 2013 roku o godzinie 8.15 wsali konferencyjnej (012) Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2012 rok" - druk nr 199.
4. Projekt uchwały w sprawie propozycji nadania nazw ulicom w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 198.
5. Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji za II półrocze 2012 roku.
6. Przedstawienie planów pracy komisji na 2013 rok.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Dokończenie XXXVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 21 lutego 2013 roku o godz. 18.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera" 28

Punkty porządku obrad XXXVI sesji, które pozostały do zrealizowania:
5. Projekt uchwały w sprawie propozycji nadania nazw ulicom w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 198.
6. Projekt stanowiska w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa - druk nr 201.
7. Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji za II półrocze 2012 roku.
8. Przedstawienie planów pracy komisji na 2013 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2012 rok" - druk nr 199.
4. Odwołanie Pani Bożeny Osińskiej ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
5. Projekt uchwały w sprawie propozycji nadania nazw ulicom w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 198.
6. Projekt stanowiska w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa - druk nr 201
7. Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji za II półrocze 2012 roku.
8. Przedstawienie planów pracy komisji na 2013 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia              szczegóły
121/XXXVI/2013 przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2012 rok"  19-02-2013 szczegóły
122/XXXVI/2013 odowłania Pani Bożeny Osińskiej ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  19-02-2013 szczegóły
123/XXXVI/2013 propozycji nadania nazw ulicom w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 21-02-2013 szczegóły
stanowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa 21-02-2013 szczegóły

Protokół z XXXVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

 

 

Załączniki: