null

XXXV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXXV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 10 maja 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXII, XXXIII i XXXIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2016 rok – druk nr 210.
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół nr 74 w Warszawie na działania Dyrektor Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie – druk nr 208.
5. Informacja na temat realizacji Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku za 2016 rok – druk nr 209.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
105/XXXV/2017  rozpatrzenia skargi Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół nr 74 w Warszawie na działania Dyrektor Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie 10-05-2017  szczegóły 
106/XXXV/2017  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana VI 10-05-2017  szczegóły 
107/XXXV/2017 zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2016 rok 10-05-2017 szczegóły

Protokół z XXXV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: