null

XXXIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXXIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 30 sierpnia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII i XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
3. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Stary Rembertów w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 226
4. Informacja o przebiegu wykonania załącznika dzielnicowego nr VIII do budżetu m.st. Warszawy za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. – druk nr 225
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Wolne wnioski i informacje
7. Zamknięcie sesji

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII i XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Stary Rembertów w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 226.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana X – druk nr 228.
5. Informacja o przebiegu wykonania załącznika dzielnicowego nr VIII do budżetu m.st. Warszawy za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. – druk nr 225.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
115/XXXIX/2017  zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Stary Rembertów w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  30-08-2017  szczegóły
116/XXXIX/2017  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana X   30-08-2017  szczegóły
       

Protokół z XXXIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: