null

XXXIX Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXXIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 25 marca 2013 roku o godzinie 9.00 wsali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

 

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Prezydent m.st. Warszawy o uchwale Rady Miasta st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
3. Dyskusja.
4. Podjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w sprawie przyjętej uchwały Rady Miasta st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - druk nr 224.
5. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK ZREALIZOWANY  

1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Prezydent m.st. Warszawy o uchwale Rady Miasta st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
3. Dyskusja.
4. Podjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w sprawie przyjętej uchwały Rady Miasta st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - druk nr 224.
5. Podjęcie stanowiska w sprawie uchwały nr LI/1497/2013 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - druk nr 220.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 222.
7. Zamknięcie obrad.
 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia           szczegóły
139/XXXIX/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 25-03-2013  szczegóły 
stanowisko uchwały nr LI/1497/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  25-03-2013  szczegóły 

Protokół z XXXIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: