null

XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXXIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 31 stycznia 2013 roku o godzinie 20.00 wsali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 186.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY: 

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie wyboru zastępcy burmistrza dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 186
3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie odwołania radnego Michała Kaczyńskiego z funkcji przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 190
4. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - druk nr 194
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji. 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia               szczegóły
119/XXXIV/2013 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy   31-01-2013  szczegóły

Protokół z XXXIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: