null

XXXIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXXIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 8 marca 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie członka Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 199.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2016 rok” – druk nr 200.
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana V – druk nr 205.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
102/XXXIII/2017  rozpatrzenia skargi na działanie członka Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  8-03-2017  szczegóły 
103/XXXIII/2017  przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2016 rok”  8-03-2017  szczegóły 
104/XXXIII/2017 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana V 8-03-2017 szczegóły

Protokół z XXXIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: