null

XXXIII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXXIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 31 stycznia 2013 roku o godzinie 19.00 sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2013.
3. Informacja nt. akcji „Zima w mieście" realizowanej przez Dzielnicę Rembertów m.st. Warszawy.
4. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2013.
3. Informacja nt. akcji „Zima w mieście" realizowanej przez Dzielnicę Rembertów m.st. Warszawy.
4. Wybór Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
5. Zamknięcie sesji. 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                szczegóły
118/XXXIII/2013 wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  31-01-2013  szczegóły

Protokół z XXXIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: