null

XXXII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXXII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 15 stycznia 2013 roku o godzinie 18.00 wsali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie XXXII sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 178.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY: 

1. Otwarcie XXXII sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 178.
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2013 rok - druk nr 183
5. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
6. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
7. Przedstawienie sprawozdania z kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniach z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonych w 2011 roku.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia             szczegóły
116/XXXII/2013 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  15-01-2013 szczegóły
117/XXXII/2013 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2013 rok 15-01-2013 szczegóły

Protokół z XXXII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: