null

XXXI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXXI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 8 lutego 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2016 roku.
4. Projekt uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. Paderewskiego 45 – druk nr 189.
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana I – druk nr 190.
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana II – druk nr 191.
7. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 192.
8. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 193.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK ZREALIZOWANY 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2016 roku.
4. Projekt uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. Paderewskiego 45 – druk nr 189.
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana I – druk nr 190.
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana II – druk nr 191.
7. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana III – druk nr 195.
8. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana IV – druk nr 198.
9. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 192.
10. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 193.
11. Projekt stanowiska w sprawie budowy przystanku kolejowego w rejonie skrzyżowania ulicy Chełmżyńskiej i ulicy Strażackiej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 197.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
 93/XXXI/2017 skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. Paderewskiego 45  8-02-2017  szczegóły 
94/XXXI/2017 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana I  8-02-2017 szczegóły
95/XXXI/2017 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana II  8-02-2017 szczegóły
96/XXXI/2017 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana III  8-02-2017 szczegóły
97/XXXI/2017 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok – zmiana IV  8-02-2017 szczegóły
98/XXXI/2017 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 8-02-2017 szczegóły
99/XXXI/2017 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 8-02-2017 szczegóły
stanowisko budowy przystanku kolejowego w rejonie skrzyżowania ulicy Chełmżyńskiej i ulicy Strażackiej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 8-02-2017 szczegóły

Protokół z XXXI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: