null

XXXI Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawwy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXXI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 4 stycznia 2013 roku o godzinie 15.30 sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD
1.  Otwarcie XXXI sesji.
2.Projekt uchwały w sprawie odwołania Pana Roberta Kusia ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w związku ze złożoną rezygnacją - druk nr 179.
3.Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 180.
4.  Zamknięcie sesji. 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer   w sprawie  z dnia          szczegóły 
115/XXXI/2013 odwołania Pana Roberta Kusia ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w związku ze złożoną rezygnacją  4-01-2013  szczegóły

Protokół z XXXI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: