null

XXXI sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXXI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 10 marca 2021 roku o godzinie 14.00.  Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Link bezpośredni do transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2020 rok”– druk nr 190.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana III – druk nr 191.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

 
PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY: 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2020 rok”– druk nr 190.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana III – druk nr 191.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana IV – druk nr 193.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
90/XXXI/2021  przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2020 rok”  10-03-2021  szczegóły
91/XXXI/2021  zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana III  10-03-2021  szczegóły
92/XXXI/2021  zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana IV  10-03-2021  szczegóły

Protokół z XXXI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy