null

XXX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 18 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XXVIII i XXIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 174.
4. Projekt stanowiska w sprawie rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków w Warszawie – druk nr 180.
5. Przedstawienie planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 185.
6. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2016 rok – druki nr 175, 176, 178, 181, 183.
7. Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2017 rok – druki nr 177, 179, 182, 184.
8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2015 roku – druk nr 173.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
92/XXX/2017  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2017 rok  2017-01-18  szczegóły
stanowisko rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków w Warszawie 2017-01-18 szczegóły

Protokół z XXX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: